Miljøledelse

Vi er sertifisert partner av Stiftelsen Miljøfyrtårn og tilbyr konsulenttjenester til både små og mellomstore bedrifter, i tillegg til større entrepriser/ konsern.

Som Miljøfyrtårnkonsulent og hovedkonsulent, bistår vi bedrifter gjennom hele sertifiseringsprosessen fra oppstart og opp mot sertifiseringsmøtet.

Under miljøkartleggingen gir vi tips og råd til smarte miljøgrep som hever bedriftens prestasjoner på både indre og ytre miljø. I tillegg til å tenke bærekraft, blir veiledningen gitt med bedriftsøkonomiske forutsetninger og med sikte på å bidra til økt lønnsomhet.

Når vi i samarbeid med bedriften har utarbeidet miljøkartleggingen og levert inn klima- og miljørapporten, vil en ekstern sertifisør gå igjennom miljøkartleggingen sammen med virksomheten i et sertifiseringsmøte, før de godkjenner sertifiseringen.