Bærekraftig utvikling

For å skape en bærekraftig utvikling må menneskeheten jobbe innen tre områder: klima og miljøøkonomi og sosiale forhold. Dette blir ofte kalt de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, og det er sammenhengen mellom disse tre dimensjonene som avgjør om noe er bærekraftig.

Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda. Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. 

Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring. 

Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

Begrepet ble først brukt i 1987 i rapporten Vår felles framtid fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland. Kommisjonen skulle løse både fattigdoms- og miljøproblemer, og bidro til å forandre måten vi tenker rundt miljø- og utviklingsspørsmål.

Kilder: Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Miljøstatus, FN-sambandet, Unicef.no og Bærekraft for dummies.